Hierin staan de lessen die ingehaald dienen te worden.